Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Το ζήτημα της ισομισθίας μεταξύ εργαζόμενων ανδρών και γυναικών, ρυθμίζεται μέσα από τη σχετική εναρμονιστική νομοθεσία. Η αρχή της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών, σημαίνει την απουσία κάθε διακρίσεως λόγω φύλου, είτε άμεσης είτε έμμεσης, όσον αφορά την αμοιβή για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας. Το θέμα της ίσης αμοιβής αφορά άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους οι οποίοι ασκούν ίδια ή ίσης αξίας εργασία υπό οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης ( ορισμένου – αορίστου χρόνου, μερική – πλήρης απασχόληση).

Σημαντικές Πληροφορίες

Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμος του 2002


Εναρμονιστική νομοθεσία για εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών.
Ενημερωτικός Οδηγός για την Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας


Συνοπτικός οδηγός για το περιεχόμενο της νομοθεσίας
Έντυπο Υποβολής Επώνυμου Παραπόνου


http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page34_gr/page34_gr?OpenForm
Έντυπο Υποβολής Ανώνυμης Καταγγελίας


http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page35_gr/page35_gr?OpenForm

Σχετική Νομοθεσία και Σχετικά Έντυπα/Οδηγοί

Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμος του 2002


Εναρμονιστική νομοθεσία για εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών.
Ενημερωτικός Οδηγός για την Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας


Συνοπτικός οδηγός για το περιεχόμενο της νομοθεσίας
Έντυπο Υποβολής Επώνυμου Παραπόνου


http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page34_gr/page34_gr?OpenForm
Έντυπο Υποβολής Ανώνυμης Καταγγελίας


http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page35_gr/page35_gr?OpenForm

Contact the person in charge of the website for any technical issues / problems only.

 

For the issues concerning the Support Measures themselves and the terms and conditions that govern them, please use the communication channels that exist on the "Contact Us" page.

Contact the Webmaster

Rate Us

How useful and easy to use do you find this website?

Rate UsDon't like itNot greatGoodGreatLove itRate Us
Τελευταία Ενημέρωση: 15/1/2020
Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: Facebook |  Twitter  |  Linkedin  |  E-mail
Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων