Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Το ζήτημα της ισομισθίας μεταξύ εργαζόμενων ανδρών και γυναικών, ρυθμίζεται μέσα από τη σχετική εναρμονιστική νομοθεσία. Η αρχή της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών, σημαίνει την απουσία κάθε διακρίσεως λόγω φύλου, είτε άμεσης είτε έμμεσης, όσον αφορά την αμοιβή για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας. Το θέμα της ίσης αμοιβής αφορά άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους οι οποίοι ασκούν ίδια ή ίσης αξίας εργασία υπό οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης ( ορισμένου – αορίστου χρόνου, μερική – πλήρης απασχόληση).

Σημαντικές Πληροφορίες

Como funciona?


O AC Networking é formado por grupos de networking entre empresários que se encontram semanalmente na ACIC para fazer Networking Estratégico com foco em resultados. Nós trabalhamos para fortalecer parcerias de novos negócios através de indicações assertivas e do aumento dos resultados individuais de cada participante dos grupos.
Quem participa?


Empresários, Empreendedores e Representantes de Empresas de diversos segmentos de Campinas ou interessados em expandir seus negócios na região.
Quando acontece?


De segunda a sexta-feira das 8h00 às 9h30.
Como faço para participar?


Registre seu interesse no formulário acima, que entraremos em contato com você.

Σχετική Νομοθεσία και Σχετικά Έντυπα/Οδηγοί

Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμος του 2002


Εναρμονιστική νομοθεσία για εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών.
Ενημερωτικός Οδηγός για την Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας


Συνοπτικός οδηγός για το περιεχόμενο της νομοθεσίας
Έντυπο Υποβολής Επώνυμου Παραπόνου


http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page34_gr/page34_gr?OpenForm
Έντυπο Υποβολής Ανώνυμης Καταγγελίας


http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page35_gr/page35_gr?OpenForm

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Λειτουργό, συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας​.

 

Φόρμα Επικοινωνίας και Εισηγήσεις για Βελτίωση

Αξιολογήστε μας

Πόσο χρήσιμο και ευκολόχρηστο βρίσκεται το περιεχόμενο της σελίδας αυτής;

Αξιολογήστε μαςΚαθόλουΛίγοΜέτριαΚαλήΑρκετά καλήΑξιολογήστε μας
Τελευταία Ενημέρωση: 15/1/2020
Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: Facebook |  Twitter  |  Linkedin  |  E-mail
Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων