Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Με την τρέχουσα πανδημία του Κορωνοϊού (Covid-19) στην Κύπρο, η επαναδραστηριοποίηση της πλειονότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων πρέπει να γίνει σε κατάλληλες και ελεγχόμενες συνθήκες ασφάλειας και υγείας στην εργασία έτσι ώστε να εξαλειφθεί ή να μειωθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στους εργαζόμενους και στο κοινωνικό σύνολο.

 

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης κατάλληλων συνθήκων και περιβάλλοντος εργασίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενημερώνει τους εργοδότες, τους εργοδοτούμενους, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και τους άλλους εμπλεκόμενους για τις υποχρεώσεις τους καθώς και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.


Σημειώνεται ότι οι οδηγίες αυτές είναι συμπληρωματικές και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα που εκδόθηκαν ή με οδηγίες άλλων εμπλεκομένων Αρχών.

Γενικές Οδηγίες για Εργοδοτούμενους
Γενικές Οδηγίες για Επιχειρήσεις
Για Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου

Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια

Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19 στα Εργοτάξια

Εφαρμογή ειδικών προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (οργανωτικών και τεχνικών) για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό.

Απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον Κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο

"Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των υπευθύνων του εργοταξίου τηρώντας τα ακόλουθα..."

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Μέτρων Προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο

ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος Ενεργειών / Μέτρων πριν την Έναρξη Λειτουργιάς του Εργοταξίου

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Μέτρων Προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο

ΜΕΡΟΣ Β: Καθημερινός Έλεγχος Ενεργειών / Μέτρων για Covid-19 στο Εργοτάξιο

 

Health and Safety in Construction - Guides in other Languages:

Simple Guidelines for the Protection of workers on construction sites from COVID-19

Instrucțiuni Simple de Protecție a Angajaților Ξmpotriva Coronavirusului COVID-19 pe Șantier

Лесни указания за предпазване на работници на строителни обекти от коронавирус COVID-19

Insaat alaninda Calisanlar icin COVID 19 – Koronavirus Koruma Basit Talimatlari (TURKISH)

Simple Guidelines for the Protection of workers on construction sites from COVID-19

Άλλες Σχετικές Ανακοινώσεις

Πανδημία COVID - 19, Νέο Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου

Υγειονομικό πρωτόκολλο σε σχέση με την επαναλειτουργία Βρεφοπαιδοκομικών Σταθμών και Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών

Τεχνική Οδηγία για Λειτουργία Συστημάτων Κλιματισμού / Εξαερισμού (HVAC)

Ανακοίνωση - Επανέναρξη εργασιών Κλειστών Επιχειρήσεων - Κίνδυνος από το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας (ΚΧΠΑΥ/18)

Ανακοίνωση για Προμηθευτές Μασκών Προστασίας της Αναπνοής (ΚΜΕ/11)

Προστασία από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες σε καθαριστικά προϊόντα Χλωρίνης (ΚΧΠΑΥ/12)

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με χρήσιμες ιστοσελίδες, εγχειρίδια και οδηγούς για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Κορωνοϊού (Covid-19) στο χώρο εργασίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.