Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Plant Icon

Με την τρέχουσα πανδημία του Κορωνοϊού (Covid-19) στην Κύπρο, η επαναδραστηριοποίηση της πλειονότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων πρέπει να γίνει σε κατάλληλες και ελεγχόμενες συνθήκες ασφάλειας και υγείας στην εργασία έτσι ώστε να εξαλειφθεί ή να μειωθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στους εργαζόμενους και στο κοινωνικό σύνολο.

 

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης κατάλληλων συνθήκων και περιβάλλοντος εργασίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενημερώνει τους εργοδότες, τους εργοδοτούμενους, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και τους άλλους εμπλεκόμενους για τις υποχρεώσεις τους καθώς και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.


Σημειώνεται ότι οι οδηγίες αυτές είναι συμπληρωματικές και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα που εκδόθηκαν ή με οδηγίες άλλων εμπλεκομένων Αρχών.

Γενικές Οδηγίες για Εργοδοτούμενους
Protective Gear

Γενικές Οδηγίες προστασίας εργοδοτουμένων σε Επιχειρήσεις

Γενικές Οδηγίες για Επιχειρήσεις
Woman with Paper Mask

Γενικές Οδηγίες για Επιχειρήσεις, εκτός του Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας

Για Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου
Personal Hygiene

Μέτρα Προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν μικρές επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου

Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια

Bricks and Mortar
Εργοτάξια

Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19 στα Εργοτάξια

Εφαρμογή ειδικών προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (οργανωτικών και τεχνικών) για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό.

Construction Management
Εργοτάξια

Απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον Κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο

"Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των υπευθύνων του εργοταξίου τηρώντας τα ακόλουθα..."

Construction Worker
Εργοτάξια

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Μέτρων Προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο

ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος Ενεργειών / Μέτρων πριν την Έναρξη Λειτουργιάς του Εργοταξίου

Construction Planners
Εργοτάξια

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Μέτρων Προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο

ΜΕΡΟΣ Β: Καθημερινός Έλεγχος Ενεργειών / Μέτρων για Covid-19 στο Εργοτάξιο

 

Health and Safety in Construction - Guides in other Languages:

Reinforcing Steel
English

Simple Guidelines for the Protection of workers on construction sites from COVID-19

Construction Tools
Romanian

Instrucțiuni Simple de Protecție a Angajaților Ξmpotriva Coronavirusului COVID-19 pe Șantier

Contractors
Bulgarian

Лесни указания за предпазване на работници на строителни обекти от коронавирус COVID-19

Construction Site
Turkish

Insaat alaninda Calisanlar icin COVID 19 – Koronavirus Koruma Basit Talimatlari (TURKISH)

roof-waterproofing
Arabic

Simple Guidelines for the Protection of workers on construction sites from COVID-19

Άλλες Σχετικές Ανακοινώσεις

Touchscreen%20Computer_edited.jpg

Πανδημία COVID - 19, Νέο Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου

Happy Baby

Υγειονομικό πρωτόκολλο σε σχέση με την επαναλειτουργία Βρεφοπαιδοκομικών Σταθμών και Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών

Fixing Air Conditioner

Τεχνική Οδηγία για Λειτουργία Συστημάτων Κλιματισμού / Εξαερισμού (HVAC)

Washing Hands

Ανακοίνωση - Επανέναρξη εργασιών Κλειστών Επιχειρήσεων - Κίνδυνος από το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας (ΚΧΠΑΥ/18)

Man with Medical Mask

Ανακοίνωση για Προμηθευτές Μασκών Προστασίας της Αναπνοής (ΚΜΕ/11)

Sanitizing Spray Bottles

Προστασία από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες σε καθαριστικά προϊόντα Χλωρίνης (ΚΧΠΑΥ/12)

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με χρήσιμες ιστοσελίδες, εγχειρίδια και οδηγούς για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Κορωνοϊού (Covid-19) στο χώρο εργασίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.