• ΥΕΠΚΑ

Υποδείγματα Εκθέσεων Εγκεκριμένων Λογιστών

Ενημερώθηκε: Σεπτ 2

Περίοδος 18: Αύγουστος 2021


1. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων Υπόδειγμα Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή για την ΕΕΑ.9

Υπόδειγμα Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή για την ΕΕΑ.14 2. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται από τον Τουρισμό Υπόδειγμα Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή

3. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης Υπόδειγμα Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή 4. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Υπόδειγμα Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή

1524 προβολές