Διευκρινίσεις για την Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού για τα Ειδικά Επιδόματα Covid-19

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με την υποβολή στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από νομικά και φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν αιτήσεις για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απευθύνεται σε όσους δεν έχουν δηλώσει μέχρι τώρα τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού και διευκρινίζει τα ακόλουθα:


  1. Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι εργοδότες δηλαδή υποβάλλουν αιτήσεις ΕΕΑ5 ή ΕΕΑ8 θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού υποβάλλοντας το έντυπο ΕΕΑ6.

  2. Εργοδότες (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα με ΑΜΕ) που υποβάλλουν οποιαδήποτε άλλη αίτηση (ΕΕΑ3, ΕΕΑ4, ΕΕΑ9, ΕΕΑ10, ΕΕΑ11, ΕΕΑ13, ΕΕΑ14, ΕΕΑ15, ΕΕΑ16) θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού υποβάλλοντας το έντυπο ΕΕΑ12. Τονίζεται ότι στην περίπτωση που εργοδότης είναι Φυσικό Πρόσωπο το οποίο δήλωσε με το έντυπο ΕΕΑ6 τον τραπεζικό του λογαριασμό θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβάλει το έντυπο ΕΕΑ12, έστω και εάν θα δηλώσει τον ίδιο λογαριασμό, προκειμένου ο λογαριασμός αυτός να συνδεθεί με το ΑΜΕ που διατηρεί το Φυσικό Πρόσωπο ως Εργοδότης.

  3. Στις περιπτώσεις που ο ίδιος εργοδότης υποβάλλει ξεχωριστές αιτήσεις με διαφορετικό ΑΜΕ, επειδή δραστηριοποιείται σε διαφορετικές επαρχίες, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση τραπεζικού λογαριασμού ΕΕΑ12 για κάθε ΑΜΕ.

  4. Τα έντυπα ΕΕΑ6 και ΕΕΑ12 για υποβολή στοιχείων τραπεζικού μπορούν να υποβληθούν από την ιστοσελίδα www.coronavirus.gov.cy οποιαδήποτε χρονική στιγμή ανεξάρτητα από την περίοδο υποβολής των αιτήσεων για καταβολή επιδομάτων.

  5. Οι αιτητές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα στοιχεία ταυτοποίησής τους που θα δηλωθούν στην αίτηση (Aριθμός εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών για νομικά πρόσωπα και Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή/και Αριθμός Εγγραφής Αλλοδαπού ή/και Αριθμός Διαβατηρίου για Φυσικά Πρόσωπα) περιλαμβάνουν τον Aριθμό με τον οποίο είναι ταυτοποιημένος ο τραπεζικός λογαριασμός τους στην τράπεζα.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

2 Φεβρουαρίου 2020

8.528 Προβολές