• ΥΕΠΚΑ

Καταβολή ειδικών επιδομάτων σε περίπου 7.500 επιπρόσθετους δικαιούχους

Έγινε ενημέρωση: 23 Απρ 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Καταβολή Επιδομάτων για τα Ειδικά Σχέδια που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη Στήριξη των εργαζομένων και επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού

(English text follows)Σήμερα πραγματοποιήθηκε η καταβολή ειδικών επιδομάτων σε περίπου 7.500 επιπρόσθετους δικαιούχους, μετά από εξατομικευμένη εξέταση και διόρθωση των λαθών που έχουν εντοπιστεί στις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί που αφορούσε κυρίως την επιβεβαίωση των τραπεζικών λογαριασμών τους.


Επιπρόσθετα, σήμερα κλήθηκαν 412 εργοδότες οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις για μερική ή πλήρη αναστολή των εργασιών της επιχείρησης για την παροχή ειδικού ανεργιακού επιδόματος σε εργοδοτούμενούς τους, για διόρθωση των αιτήσεων που έχουν υποβάλει. Πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους 412 εργοδότες, των οποίων οι αιτήσεις δεν έτυχαν επεξεργασίας λόγω προβλημάτων που εντοπίστηκαν, και κλήθηκαν να επικοινωνήσουν με τους εργοδοτούμενούς τους και να υποβάλουν νέες αιτήσεις στο μηχανογραφημένο σύστημα.


Μετά την υποβολή των αιτήσεων, τα ειδικά ανεργιακά επιδόματα θα καταβληθούν αμέσως σε περίπου 5.500 εργοδοτουμένους οι οποίοι εργοδοτούνται από τις πιο πάνω επιχειρήσεις. Παράκληση που υποβλήθηκε προς όλους τους πιο πάνω εργοδότες είναι όπως ενημερώσουν τους εργοδοτουμένους τους για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με αποτέλεσμα τη μη καταβολή μέχρι σήμερα των επιδομάτων τους.


Η καταβολή των ειδικών επιδομάτων σε όλες τις περιπτώσεις δικαιούχων για τις οποίες επιβεβαιώνονται ή και διορθώνονται τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί, θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.


22/4/2020


 

Payment of Benefits for the Special Plans implemented by the Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance for the support of employees and businesses in response to COVID-19


Today, special benefits were paid to about 7,500 additional beneficiaries, after a personalized examination and correction of the errors that have been identified in the applications that were submitted, which mainly concerned the confirmation of their bank accounts.

In addition, today 412 employers who applied for special unemployment benefits for their employees, following partial or complete suspension of their company's operations, were called in order to correct the applications they have submitted. All 412 employers, whose applications were not processed due to problems that were identified, were contacted by telephone, and they were asked to contact their employees and submit new applications in the computerized system.

Upon submission of the applications, the special unemployment benefits will be paid immediately to about 5,500 employees who are employed by the abovementioned companies. All the above employers were requested to inform their employees about the problem that has arisen resulting in the non-payment of their benefits until today.

The payment of the special benefits in all cases of beneficiaries for whom the submitted data are confirmed or corrected, will continue in the coming days.


22/4/2020

14.678 Προβολές