• ΥΕΠΚΑ

84: Τροποποιητική Απόφαση για την 11η Περίοδο Εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Τροποποιητική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021.


Συγκεκριμένα, η περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COIVD-19 Τροποποιητική Απόφαση (Αρ. 84) του 2021 (Κ.Δ.Π. 38/2021) αφορά:


  1. σε διορθώσεις τυπογραφικών λαθών στις Αποφάσεις για τα Ειδικά Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης καθώς και

  2. στην προσθήκη του στοιχείου «Περιγραφή Επαγγέλματος» στην αίτηση για συμμετοχή στο Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων (Παράρτημα Ι).


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

26 Ιανουαρίου 2021


8.514 Προβολές