• ΥΕΠΚΑ

21. Η περί του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας Απόφαση

(Απόφαση Υπουργού 21, ημερομηνίας 1/6/2020).


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η περί Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας Απόφαση (Αρ. 21) του 2020 (Κ.Δ.Π. 236/2020).


1 Ιουνίου 2020

1.003 Προβολές