• ΥΕΠΚΑ

118: Τροποποιητική Απόφαση Υπουργού για το Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων για τον Απρίλιο του 2021

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η ακόλουθη Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19, για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30η Απριλίου 2021.


Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε σήμερα η Απόφαση για το Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων - Τροποποίηση (Απόφαση Αρ. 118, Κ.Δ.Π. 185/2021) για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30η Απριλίου 2021.


Αναφορικά με την Απόφαση (Αρ. 111) του 2021 (Κ.Δ.Π. 170/2021) η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27 Απριλίου 2021 και αφορούσε στην περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30η Απριλίου 2021 αυτή τροποποιείται με την προσθήκη επιφύλαξης στην παράγραφο (3α) ως ακολούθως:


«Νοείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο εργοδοτήθηκε από τις 16 του μήνα Απριλίου 2021 και έπειτα, δύναται να ενταχθεί στο Σχέδιο Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος και δύναται να πληρωθεί αναλογία του Ειδικού Επιδόματος βάση του Ειδικού Σχεδίου Στήριξης Ανέργων».


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

6 Μαΐου 2021

3.291 Προβολές