• ΥΕΠΚΑ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 5ης Περιόδου (1/7/2020 - 31/7/2020)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι την 31η Ιουλίου 2020


Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτημάτων για παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια που υλοποιούνται για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2020 μέχρι την 31η Ιουλίου 2020, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχετικών αιτήσεων είναι η Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

31 Ιουλίου 2020

2.393 Προβολές