• ΥΕΠΚΑ

Παράρτημα Ι του Ειδικού Σχεδίου για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δημοσιεύει με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE (Αναθ. 2) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Παράρτημα Ι του Ειδικού Σχεδίου για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τους κώδικες οικονομικών δραστηριοτήτων.


Οι εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες δεν δύναται να περιληφθούν στο Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων ή και να υποβάλουν αίτηση.

Σημειώνεται ότι οι κωδικοί που παρουσιάζονται στον πίνακα του Παραρτήματος περιλαμβάνονται στα 4 τελευταία ψηφία του Αριθμό Μητρώου Εργοδότη κάθε επιχείρησης.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

19 Ιουνίου 2020

5.111 Προβολές