• ΥΕΠΚΑ

Η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή μπορεί να υπογράφεται και από μη ανεξάρτητους εγκεκριμένους Λογιστές

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζει ότι η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή που πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια που αφορούν στην περίοδο από 13 Ιουνίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020, μπορεί να υπογράφεται και από μη ανεξάρτητους εγκεκριμένους Λογιστές που εργοδοτούνται ή συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

3 Ιουλίου 2020

3.372 Προβολές