• ΥΕΠΚΑ

Αναρτήθηκαν ΟΛΕΣ οι Αιτήσεις για την περίοδο 13/4/2020 – 12/5/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy:


1. Η αίτηση για συμμετοχή στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.3) και η αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.4).


Οι εργοδότες που εμπίπτουν στις διατάξεις των αντίστοιχων Σχεδίων μπορούν να υποβάλουν νέα σχετική ηλεκτρονική αίτηση για την περίοδο από 13 Απριλίου 2020 μέχρι 12 Μαΐου 2020.


2. Η Δήλωση Υποβολής Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων (ΕΕΑ.7), η οποία αφορά σε προσλήψεις εργοδοτουμένων κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020.


Οι εργοδότες που επιθυμούν να δηλώσουν τους εργοδοτούμενους τους που έχουν προσληφθεί είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο 2020 πρέπει οπωσδήποτε πρώτα να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την υπό αναφορά Δήλωση και έπειτα να συμπληρωθεί και η ανάλογη αίτηση για παροχή Ειδικού Επιδόματος (ΕΕΑ.1, ΕΕΑ.2, ΕΕΑ.3 ή ΕΕΑ.4).


3. Η αίτηση για Χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Ανεργίας (ΕΕΑ.8) σε πρόσωπα που λάμβαναν ανεργιακό επίδομα, το οποίο εξαντλήθηκε είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο είτε τον Απρίλιο 2020.


Κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις των αντίστοιχων Σχεδίων μπορεί να συμπληρώσει νέα σχετική ηλεκτρονική αίτηση.


Σημειώνεται ότι για να ληφθούν οποιαδήποτε επιδόματα για την περίοδο από 13 Απριλίου 2020 μέχρι 12 Μαΐου 2020 θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν νέα αίτηση.


9 Μαΐου 2020

7551 προβολές