• ΥΕΠΚΑ

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Παρασκευή 1η Μαΐου 2020

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νομοθεσία, όλα τα Γενικά Καταστήματα την Παρασκευή 1η Μαΐου 2020, θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά.


Επιπλέον, όσα Ειδικά Καταστήματα λειτουργήσουν, θα πρέπει να αποζημιώσουν τους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή με αναλογία 1 : 2. 


30/4/2020


 

Announcement of the Ministry of Labour, Welafare and Social Insurance with regard to Friday, 1st of May 2020


The Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance would like to inform that, according to the Law on the Operation of Shops and Terms of Employment of Staff, all the General shops will have to remain closed on Friday, 1st of May 2020.


Furthermore, Specialised Shops that are going to operate on that day will have to remunerate employees in accordance with the ratio 1:2.


30/4/2020

1.278 Προβολές