Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής | ΥΕΠΚΑ-CoronaVirus

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η περί Ειδικού Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης Απόφαση (Αρ. 12) του 2020 (Κ.Δ.Π. 187/2020). 


2 Μαΐου 2020