Περίοδος V (1/7/2020 - 31/7/2020)

6 Μέτρα Στήριξης ΥΕΠΚΑ

Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή

Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Σχέδιο Στήριξης Ανέργων

Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων

Άλλες Αιτήσεις και Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού

Για Επιχειρήσεις

Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού

Για Φυσικά Πρόσωπα (μόνο από αιτητές για χορήγηση του Ειδικού Επιδόματος Στήριξης Ανέργων)

Υποβολή Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των εργοδοτούμενων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Απόσυρση Αίτησης

Για οποιασδήποτε αίτηση για Ειδικό Επίδομα ή Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) υποβλήθηκε με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία.

Αίτημα από Ομίλους Εταιρειών

Για να θεωρηθούν οι εταιρείες του Ομίλου που ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα ως μια ενιαία αίτηση.