Είμαι δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Μπορώ να αιτηθώ για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας; | ΥΕΠΚΑ-CoronaVirus