Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής | ΥΕΠΚΑ-CoronaVirus

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η περί Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης Απόφαση (Αρ. 13) του 2020 (Κ.Δ.Π. 188/2020).

2 Μαΐου 2020