Οδηγίες Συμπλήρωσης Αιτήσεων

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε απλές οδηγίες συμπλήρωσης για όλες τις αιτήσεις που αφορούν στα Ειδικά Σχέδια στήριξης που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του νέου κορωνοϊού covid-19.

Οδηγίες Συμπλήρωσης της αίτησης για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

Οδηγίες Συμπλήρωσης της αίτησης για το Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών

Οδηγίες Συμπλήρωσης της αίτησης για την Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών

Οδηγίες Συμπλήρωσης της αίτησης για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων

Οδηγίες Συμπλήρωσης της αίτησης για την Υποβολή Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων

Οδηγίες Συμπλήρωσης της αίτησης για το Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών