ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απευθύνεται σε Εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν αιτήσεις σε οποιοδήποτε Ειδικό Σχέδιο για αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού Covid19 και για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό και πληροφορεί ότι δίνεται η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου τα επιδόματα να καταβάλλονται με έμβασμα σε προσωπικό λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου που θα υποδείξουν στο Έντυπο Εξουσιοδότησης. 


Τα έντυπα για εξουσιοδότηση από Εταιρεία σε φυσικό πρόσωπο και για εξουσιοδότηση από φυσικό πρόσωπο σε άλλο φυσικό πρόσωπο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα coronavirus.mlsi.gov.cy. Στην ίδια ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή των εντύπων. 


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες και να υποβάλουν το έντυπο εξουσιοδότησης σε πρωτότυπη μορφή και με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τις οδηγίες.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Σχετικά Ένυπα και Οδηγίες:

  1. Έντυπο Εξουσιοδότησης από Εταιρεία σε φυσικό πρόσωπο

  2. Έντυπο Εξουσιοδότησης από φυσικό πρόσωπο σε άλλο φυσικό πρόσωπο

  3. Οδηγίες για συμπλήρωση και υποβολή των Εντύπων Εξουσιοδότησης