Περίοδος VII (1/9/2020 - 30/9/2020)

6 Μέτρα Στήριξης ΥΕΠΚΑ

Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή

Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Σχέδιο Στήριξης Ανέργων

Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων

Άλλες Αιτήσεις και Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Credit Card

Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού

Για Επιχειρήσεις

Credit Card

Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού

Για Φυσικά Πρόσωπα (μόνο από αιτητές για χορήγηση του Ειδικού Επιδόματος Στήριξης Ανέργων)

Job Interview

Υποβολή Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των εργοδοτούμενων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

aposirsi.jpg

Απόσυρση Αίτησης

Για οποιασδήποτε αίτηση για Ειδικό Επίδομα ή Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) υποβλήθηκε με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία.

Touchscreen%20Computer_edited.jpg

Αίτημα από Ομίλους Εταιρειών

Για να θεωρηθούν οι εταιρείες του Ομίλου που ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα ως μια ενιαία αίτηση.