Περίοδος 14: Απρίλιος 2021

1. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Προσοχή

A. Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει επαναδραστηριοποιηθεί, μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, σύμφωνα με το πιο κάτω Υπόδειγμα:

B. Επιπρόσθετα, εκτός από τις επιχειρήσεις που το έχουν πράξει ήδη και έχουν ήδη λάβει ειδικό επίδομα στον επιθυμητό λογαριασμό, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα.

Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξτε ένα εκ των 2 πιο κάτω συνδέσμων ανάλογα με την περίπτωση:

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ

Απόφαση Υπουργού

Απόφαση Αρ. 107, Κ.Δ.Π. 166/2021

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Απριλίου 2021

 
White Speckled Background

2. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται από τον Τουρισμό 

Προσοχή

A. Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει επαναδραστηριοποιηθεί, μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, σύμφωνα με το πιο κάτω Υπόδειγμα:

B. Επιπρόσθετα, εκτός από τις επιχειρήσεις που το έχουν πράξει ήδη και έχουν ήδη λάβει ειδικό επίδομα στον επιθυμητό λογαριασμό, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα.

Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξτε ένα εκ των 2 πιο κάτω συνδέσμων ανάλογα με την περίπτωση:

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ

Απόφαση Υπουργού

Απόφαση Αρ. 108, Κ.Δ.Π. 167/2021

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Απριλίου 2021

 
White Speckled Background

3. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης 

Προσοχή

Επιπρόσθετα της ηλεκτρονικής αίτησης, εκτός από τις επιχειρήσεις που το έχουν πράξει ήδη και έχουν ήδη λάβει ειδικό επίδομα στον επιθυμητό λογαριασμό, είναι απαραίτητη και η συμπλήρωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα.

Απόφασεις Υπουργού

 

Απόφαση Αρ. 109, Κ.Δ.Π.  168/2021  και  Απόφαση Αρ. 115, Κ.Δ.Π.  177/2021

Δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 και 27 Απριλίου 2021 αντίστοιχα 

 

4. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Προσοχή

A. Εκεί που εφαρμόζεται, μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, σύμφωνα με το πιο κάτω Υπόδειγμα:

Β. Επιπρόσθετα της ηλεκτρονικής αίτησης, εκτός από τις επιχειρήσεις που το έχουν πράξει ήδη και έχουν ήδη λάβει ειδικό επίδομα στον επιθυμητό λογαριασμό, είναι απαραίτητη και η συμπλήρωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα.

Απόφαση Υπουργού

 

Απόφαση Αρ. 110, Κ.Δ.Π. 169/2021

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Απριλίου 2021

White Speckled Background
 
White Speckled Background

5. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων

Προσοχή

Σε περίπτωση που έχετε ήδη καταχωρίσει το ΙΒΑΝ σας προηγουμένως και έχετε ήδη λάβει ειδικό επίδομα στον επιθυμητό λογαριασμό, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε την Δήλωση ΕΕΑ.6  «Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού».

Σε διαφορετική περίπτωση:

Απόφασεις Υπουργού

 

Απόφαση Αρ. 111, Κ.Δ.Π. 170/2021 και Απόφαση Αρ. 118, Κ.Δ.Π. 185/2021

Δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Απριλίου 2021 και 6 Μαΐου 2021 αντίστοιχα

 
White Speckled Background
 

6. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων

Προσοχή

A. Εκεί που εφαρμόζεται, μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, σύμφωνα με το πιο κάτω Υπόδειγμα:

Β. Σε περίπτωση που έχετε ήδη καταχωρίσει το ΙΒΑΝ σας προηγουμένως και έχετε ήδη λάβει ειδικό επίδομα στον επιθυμητό λογαριασμό, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε την Δήλωση ΕΕΑ.6  «Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού».

Σε διαφορετική περίπτωση:

Απόφασεις Υπουργού

 

Απόφαση Αρ. 112, Κ.Δ.Π. 171/2021  και  Απόφαση Αρ. 116, Κ.Δ.Π. 178/2021

Δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 και 27 Απριλίου 2021 αντίστοιχα

White Speckled Background
 

7. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Λόγους Υγείας

Προσοχή

A. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά εργαζομένους οι οποίοι εμπίπτουν στον κατάλογο των ασθενών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19, μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους ιατρό ως προς τη φύση της ασθένειάς τουςσύμφωνα με το πιο κάτω Υπόδειγμα:

Β. Επιπρόσθετα της ηλεκτρονικής αίτησης, εκτός από τις επιχειρήσεις που το έχουν πράξει ήδη και έχουν ήδη λάβει ειδικό επίδομα στον επιθυμητό λογαριασμό, είναι απαραίτητη και η συμπλήρωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα.

Απόφαση Υπουργού

 

Απόφαση Αρ. 113, Κ.Δ.Π. 172/2021

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Απριλίου 2021

White Speckled Background
 

8. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών

Προσοχή

Επιπρόσθετα της ηλεκτρονικής αίτησης, εκτός από τις επιχειρήσεις που το έχουν πράξει ήδη και έχουν ήδη λάβει ειδικό επίδομα στον επιθυμητό λογαριασμό, είναι απαραίτητη και η συμπλήρωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα.

Απόφασεις Υπουργού

Απόφαση Αρ. 114, Κ.Δ.Π. 176/2021  και  Απόφαση Αρ. 117, Κ.Δ.Π. 179/2021

Δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27 και 29 Απριλίου 2021 αντίστοιχα

Αίτημα από Ομίλους Εταιρειών

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι οι Όμιλοι Εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες του Ομίλου που ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα να θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του Ομίλου σε Ειδικό Σχέδιο που εφαρμόζεται κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30η Απριλίου 2021, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy με σκοπό την παραχώρηση έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται, δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση omiloi@mlsi.gov.cy.

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που Όμιλοι Εταιρειών έχουν ήδη εξασφαλίσει την έγκριση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για υποβολή μιας, ενιαίας αίτησης δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

22 Απριλίου 2021

 
White Speckled Background