Γενικά Ερωτήματα

Plant Icon

Στην πιο κάτω λίστα θα βρείτε ερωτήματα / διευκρινίσεις που δεν αναφέρονται στις επιμέρους σελίδες παρουσίασης των πέντε (5) μέτρων:
 

  1. Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

  2. Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών

  3. Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων

  4. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

  5. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων από αυτοτελώς εργαζομένους;


Η χρονική περίοδος υποβολής ενστάσεων στις κοινωνικές ασφαλίσεις από αυτοτελώς εργαζομένους επεκτάθηκε για ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 (αντί 31 Μαρτίου 2020).
Πώς μπορώ να ενημερωθώ ποιες οικονομικές δραστηριότητες τίθενται σε υποχρεωτική αναστολή;


Οι οικονομικές δραστηριότητες που αναστέλλουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους παρουσιάζονται σε Διάταγμα του αρμόδιου Υπουργού Υγείας, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus.
Καταγγελίες σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις των μέτρων:


Ανάλογα με το θέμα, οι πολίτες μπορούν να απευθύνουν τις καταγγελίες τους ως ακολούθως:

  • Καταγγελίες σχετικά με παραβίαση του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Αστυνομία.

  • Καταγγελίες σχετικά με την παραβίαση δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως αυτά προκύπτουν από τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί θα πρέπει να υποβάλλονται στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Λευκωσία: 22803100 / 22803127, Λεμεσός: 25819440 / 22819820, Λάρνακα: 24817800 / 24817801 και Πάφος: 26822614 / 26826640 και ηλ. ταχ.: info@dlr.mlsi.gov.cy) και στην Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων (τηλ.: 77778577 και ηλ. ταχ.: aapostolou@dlr.mlsi.gov.cy ).