Περίοδος III (13/5/2020 - 12/6/2020)

Απαντήσεις σε Συχνά Ερωτήματα

Plant Icon

Πώς θα ξέρω αν η αίτηση που υπέβαλα είναι σωστή, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος;


Λαμβάνετε αμέσως μήνυμα SMS ότι ήταν επιτυχής η υποβολή. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία που καταχωρίσατε, θα ενημερωθείτε αφού εξεταστεί η αίτηση.
Υπέβαλα αίτηση και έλαβα το επίδομα για την πρώτη ή/και τη δεύτερη περίοδο. Τι πρέπει να κάνω για να λάβω το ειδικό επίδομα και για την τρίτη περίοδο 13/5-12/6; Ποιες αιτήσεις υποβάλλουν οι εργοδότες και ποιες οι εργοδοτούμενοι;


Πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση για τα Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής από τον εργοδότη. Αν πρόκειται για την Ειδική Φροντίδα και το Επίδομα Ασθενείας, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Συγκεκριμένα:

Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν: Την αίτηση για την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών (ΕΕΑ.1) και την αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας (ΕΕΑ.2).

Οι εργοδότες: Την αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.3) και την αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.4).

Εργοδότες που έχουν προβεί σε προσλήψεις μετά την 1/2/2020, πρέπει οπωσδήποτε, πριν την υποβολή των πιο πάνω αιτήσεων, να συμπληρώσουν πρώτα την Δήλωση Υποβολής Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων (ΕΕΑ.7), η οποία αφορά σε προσλήψεις εργοδοτουμένων κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

Οι Αυτοτελώς Εργαζόμενοι: Την αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων (ΕΕΑ.5).
Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) – Αν το καταχωρίσαμε και εγκρίθηκε προηγουμένως, πρέπει να το ξαναδηλώσουμε;


Αν έχει ήδη υποβληθεί από την πρώτη ή τη δεύτερη περίοδο και έχει επιβεβαιωθεί, δηλαδή αν λάβατε επίδομα με έμβασμα, δεν χρειάζεται να υποβληθεί ξανά το ΙΒΑΝ.

Υπέβαλα σωστά τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού αλλά δεν πληρώθηκα. Πρέπει να υποβάλετε ξανά τη Δήλωση Στοιχείων Τραπ. Λογαριασμού.

Μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δήλωσα προηγουμένως; Θέλω να λάβω το επόμενο επίδομα σε άλλο μου λογαριασμό.

Τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που καταχωρήθηκαν κατά την πρώτη ή/και τη δεύτερη περίοδο και επιβεβαιώθηκαν δεν μπορούν να αλλάξουν.

Μπορώ να υποβάλω IBAN ξένης τράπεζας και όχι κυπριακής για να καταβληθεί το επίδομα;

Όχι.
Δεν πήρα μήνυμα ότι έχω κάνει κάποιο λάθος αλλά ούτε και πληρώθηκα. Τι να κάνω;


Θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με τον εργοδότη σας για να ελεγχθεί το λάθος που έγινε στη υποβολή της αίτησης.
Προσλήφθηκα Φεβρουάριο/Μάρτιο/Απρίλιο, τι πρέπει να κάνω;


Να υποβάλει την αίτηση ΕΕΑ7 ο εργοδότης πρώτα και μετά να σας συμπεριλάβει στην αίτηση που θα υποβάλει για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε Σχέδιο Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης.
Στην αίτηση για την Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών δεν μπορώ να καταχωρίσω τα στοιχεία όλων των παιδιών μου κάτω των 15.


Για σκοπούς έγκρισης της αίτησης δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν πέραν του ενός παιδιού.
Είμαι υπάλληλος του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ποια αίτηση να συμπληρώσω;


Τα ειδικά σχέδια του ΥΕΠΚΑ αφορούν μόνο ιδιωτικούς υπάλληλους. Οι Λειτουργοί του Δημόσιου ή Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα μέχρι τις 5.5.2020 πρέπει να πληρωθούν κανονικά από τον Δημόσιο ή Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και μετά τις 5.5.2020 θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδική αίτηση στον Προϊστάμενό τους και όχι στο Υπουργείο Εργασίας.
Προβλήματα ταυτοποίησης στοιχείων


Οι εργοδότες να επικοινωνούν με τους ίδιους τους εργοδοτούμενούς τους για επιβεβαίωση των στοιχείων που δόθηκαν κατά την εγγραφή τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (δηλαδή, Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμό Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού, Αριθμό Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη)

Εργαζόμενοι που προβαίνουν οι ίδιοι στη συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων Ειδικών Επιδομάτων (Ειδική Άδεια Φροντίδας, Ειδικό Επίδομα Ασθενείας), θα πρέπει, επίσης, να καταχωρούν τα στοιχεία τους με βάση τα στοιχεία εγγραφής τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την τροποποίηση ή την επικαιροποίηση των στοιχείων των εργοδοτουμένων, οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοι ανάλογα μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους πιο κάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

  • Επαρχία Λευκωσίας: 22409732, 22878142
  • Επαρχία Λεμεσού: 25804371
  • Επαρχία Λάρνακας: 24805233
  • Επαρχία Πάφου: 26821243
  • Επαρχία Αμμοχώστου: 23816530