Περίοδος VI (1/8/2020 - 31/8/2020)

Υποβολή Αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την 6η περίοδο (1/8/2020 – 31/8/2020) ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020