Περίοδος V (1/7/2020 - 31/7/2020)

Υποβολή Αιτήσεων

Ανακοίνωση 3 (13/8/2020):

 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την 5η Περίοδο (1/7/2020 – 31/7/2020) ολοκληρώθηκε οριστικά την Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020.

Ανακοίνωση 2 (7/8/2020):

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι μόνο για την Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020 θα δοθεί μία τελευταία ευκαιρία για υποβολή αιτήσεων για την περίοδο 1 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου 2020, στις επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση σε λανθασμένο Σχέδιο, καθώς και στις επιχειρήσεις και στους άνεργους που δεν υπέβαλαν αίτηση για την περίοδο αυτή. Οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση σε λανθασμένο Σχέδιο θα πρέπει να αποσύρουν την προηγούμενη αίτησή τους για να γίνει δεκτή η νέα αίτηση που θα υποβάλουν.

 

 

Ανακοίνωση 1 (4/8/2020):

 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την 5η Περίοδο (1/7/2020 – 31/7/2020) ολοκληρώθηκε την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020.