Περίοδος III (13/5/2020 - 12/6/2020)

Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών

Plant Icon

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η περί Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών Απόφαση (Αρ.20) του 2020 (Κ.Δ.Π. 235/2020).

 

1 Ιουνίου 2020