Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών

Plant Icon

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η περί Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών Απόφαση (Αρ. 9) του 2020 (Κ.Δ.Π./2020).

 

2 Μαΐου 2020