Περίοδος IV (13/6/2020 - 30/6/2020)

1. Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με το Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Απόφαση Αρ. 27, Κ.Δ.Π. 269/2020).


23 Ιουνίου 2020